Sfinga se vraća u park Sakuntala

Sfinga se vraća, kipar - umjetnik i restaurator Nikola Faller obnavlja poznatu skulpturu u osječkom Sakuntala parku koja je često na meti vandala. Dvije su skulpture nedavno potpuno obnovljenje da bi već nakon nekoliko dana na jednoj bili nacrtani brkovi, a drugoj je otpao dio i to lijeva šapa.

Dugo se čekala obnova skulpture, cijelu zimu, jer ju nisu htjeli cijelu prebacivati u restauratorsku radionicu nego je tek skrivena od pogleda prolaznika drvenom ogradom. Nikola Faller izjavio je kako se ni materijal kojim obnavlja šapu sfinge ne može koristiti pri niskim temperaturama tako da se čekalo lijepo vrijeme za radove u parku. Posljednji je put sfinga restaurirana 2014. godine, a lijeva je šapa otrgnuta krajem prošle godine. Iako je na prvi pogled oštećenje skulpture malo Faller je pojasnio kako je vrlo složena i skupa restauracija sličnih skulptura te je još jednom pozvao građane da više brinu o našoj kulturnoj baštini. Smatra kako bi trebalo ozbiljnije kažnjavati vandale kako se njihova zlodjela ne bi događala.

Obnovljena sfinga u Sakuntala parku trebala bi biti ponovo otkrivena za tjedan dana.