Mediteranska prehrana - način života

Naši otoci Hvar i Brač doprinijeli su da se Hrvatska nađe na prestižnoj listi UNESCA, kao jedna od 7 zemalja mediteranske prehrane. Posljednjih par godina počela se podizati svijest da treba dalmatinsku kuhinju nuditi kao hrvatsku inačicu mediternske kuhinje.

U organizaciji Udruge hvarskih vinara u Jelsi je održan Okrugli stol, na temu očuvanja mediteranske prehrane na otoku Hvaru.

Mediteranska prehrana je cijeli jedan sklop, jedna sinteza običaja, načina života, način zaštite okoliša, koja nam prikazuje kako je nekoć čovjek živio i daje nam impute kako bi čovjek danas trebao živjeti, smatra Mladen Kuhar iz Ministarstva kulture.

Iako Hvarani žive mediteranski stil života, čini se da ta činjenica nije dovoljno valorizirana u turističkom smislu. Turističke djelatnosti koje traju samo par mjeseci godišnje, treba shvatiti kao kanal za distribuciju otočnih proizvoda.

Mediteranska prehrana treba biti shvaćena kao model podizanje kvalitete života 12 mjeseci na otoku. Na neki način treba čuvati taj ugodan život Mediterana. Mi doista jesmo - prostor čežnje velikog dijela Europe i to od kraja 19 stoljeća, kaže Jelena Ivanišević, Institut za etnologiju i folkloristiku.

Pitanje poljoprivredne proizvodnje hrane od izuzetne je važnosti za održivost otoka. Najzastupljenija je vinova loza koja je vrlo zahtjevna kultura. Ovo je period u godini kada počinje vegetacija, kada počinje borba između prirode i vinogradara. Posljednih se godina na otocima uočava trend rasta obiteljskih proizvođača, koji se udružuju. Njihovi su proizvodi malih serija i visoke kvalitete, a vezani su uz tradiciju i baštinu.

Potrebno je naučiti našu djecu da proizvoditi poljoprivredne proizvode može biti nešto zanimljivo. Nema većeg zadovoljstva nego kad stvorite nešto sami, poručuje Ivana Krstulović Carić, Udruga hvarskih vinara.

U staroj školi u Pitvama planira se otvaranje Muzeja hvarskog vina. Ovog ljeta održat će se 3. Festival mediteranske prehrane, koji interpletira našu baštinu i tradiciju na jedan nov i suvremen način. A trendovi u turizmu pokazuju da se upravo to traži: izvorno, originalno i autohtono.