30. travnja 1963. - Otvoren Malakološki muzej u Makarskoj

U franjevačkom samostanu u Makarskoj nalazi se atraktivan postav morskih puževa i školjkaša Jadrana i cijeloga svijeta.

Uz bogatu malakološku kolekciju fra Jure Radića u muzeju se čuva vrijedan herbar bilja planine Biokovo i manja paleontološka kolekcija.

Malakološki muzej u Makarskoj je muzej školjaka - ljuštura morskih mekušaca. Nastao je sistematskim i samoprijegornim radom teologa i prirodoznanstvenika dr. fra Jure Radića uz podršku i  suradnju brojnih ljudi, znanstvenika, muzejskih djelatnika, kolekcionara, a posebno vjernog mu kolege fra Franje Careva, a pod najčešće spominjanim geslom "Od naroda - narodu - za narod". 

Muzej je otvoren za javnost 30. travnja 1963. godine u starom dijelu Franjevačkog samostana koji je zaštićeni spomenik kulture. Od preko 3000 primjeraka izloženih školjaka, u tom muzeju se mogu vidjeti ne samo školjke Jadranskog mora već i brojne vrste tropskih i suptropskih mora, koje su i najprivlačnijih boja i oblika među svim školjkama.