25. obljetnica obnove Napretka

Uoči Dana Hrvatskoga kulturnog društva 'Napredak', koji se obilježava na današnji dan, 30. travnja – datum pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, u Zagrebu je predstavljena opsežna monografija tiskana u provodu 25. obljetnice njegove obnove.

Monografija obuhvaća više od sedam tisuća kulturnih događaja - izložbi, koncerata, predstava i nakladničkih pothvata.
Politika našega društva je ta da Hrvata bude što više u Bosni i Hercegovini, da što bolje živimo, i da što bolje živimo s drugima. Naravno, mi se osjećamo kao jedan narod - Napredak jednako djeluje i u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Austriji, sve do Kanade. I to je jedna od uloga: finim nitima povezivati hrvatski narod,  istakuo je predsjednik HKD-a 'Napredak' Franjo Topić.