Kako izabrati terapiju i način liječenja

U Hrvatskoj su trenutno najugroženija prava pacijenata na liječenje i informacije o liječenju i terapiji. Europa Donna Hrvatska i Koalicija udruga u zdravstvu te udruge bolesnika, koji se liječe biološkom terapijom, nedavno su tražile uvođenje informiranog pristanka za pacijente pri propisivanju bioloških i biološki sličnih lijekova.O tome koji bi uvjeti trebali biti prvi za odabir određenog lijeka i načina liječenja i zašto pacijenti dugo čekaju na biološku terapiju govorili su u rubrici Imam problem Tanja Malbaša, koordinatorica programa Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, Nenad Horvat, predsjednik Udruge oboljelih od reumatoidnog artritisa Remisija i Vesna Ramljak, prim. dr. med., predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska.

"Je li liječenje MS-a i dalje lutrija?" naziv je kampanje Saveza društva MS-a čiji je cilj borba protiv diskriminirajućih kriterija za liječenje. U kampanju se uključio i 40-godišnji Ivan Lojić iz Zaprešića koji je od postavljanja dijagnoze 7 godina čekao na "pravu" terapiju. Svoje iskustvo podjelio je s novinarkom Mirelom Micek.