"Ženska perspektiva" pomaže poduzetnicama

Projekt Ženska perspektiva pokreće Udruga za razvoj poduzetništva „Perspektiva" iz Lipika. Cilj je projekta - poduzetnicama iz nerazvijenih područja Hrvatske pomoći u razvoju i jačanju njihovih poduzetničkih aktivnosti.

Riječ je o ženama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, različitim oblicima agroturizma, izradom rukotvorina te tradicionalnih suvenira i proizvoda korištenih u domaćinstvu, nastojeći na taj način očuvati hrvatsku gastronomsku tradiciju i kulturnu baštinu.

Iako u nerazvijenim područjima Hrvatske postoji velik interes i potencijal žena za pokretanjem poduzetničkih aktivnosti, prepreku čini nedostatak inicijalnog kapitala koji im onemogućuje obuhvaćenost Mjerama ruralnog razvoja, kao i mala veličina i izrazito lokalno tržište na kojem trenutno posluju.

Stoga je cilj projekta "Ženska perspektiva" iskoristiti njihov poduzetnički potencijal te im pomoći da iz proizvođača za vlastite potrebe izrastu u komercijalne proizvođače, usvoje tržišna razmišljanja, poduzetničke i socijalne vještine za uspješno poslovanje, te postignu uvjete za korištenje mjera iz Programa ruralnog razvoja. Onima koje neće biti u mogućnosti koristiti ove mjere omogućit će se daljnji razvoj poduzetničkih aktivnosti kroz nastavak ovog projekta i daljnjeg rada na razvoju poslovanja žena.

Projekt će obuhvatiti 50 poduzetnica koje će biti odabrane u sedam najnerazvijenijih županija u Hrvatskoj prema indeksu razvijenosti. Poziv za sudjelovanje će biti pokrenut 10. svibnja i trajati do 20. lipnja 2018.

Više o samom projektu ispričale su u emisiji Dobro jutro, Hrvatska Dragica Karaić, voditeljica projekta, Dragica Lukin, slastičarka iz Umaga i Darinka Buršić, poduzetnica iz Vodnjana.