16. svibnja 1840. - Umro Ban Franjo Vlašić

Podmaršal Franjo Vlašić, jedan od istaknutijih hrvatskih banova u vrijeme hrvatskog narodnog preporoda, umro je 16. svibnja 1840. u Zagrebu.

Rođen u Dombovaru u Mađarskoj, Franjo Vlašić kao kadet stupio je u husare i sudjelovao u gotovo svim ratovima protiv revolucionarne Francuske i Napoleona. Zbog hrabrosti u mnogim pothvatima odlikovan je Viteškim križem reda Marije Terezije.

Taj je prekaljeni vojnik kao hrvatski ban od 1832. godine učinio mnogo dobra hrvatskomu narodu i ustrajno štitio njegova državna prava. Svojim jednostavnim životom i građanskim držanjem te velikim iskustvom stekao je popularnost među hrvatskim pukom.

U to vrijeme mađarski teritorijalni i jezični zahtjevi prema Hrvatskoj bili su česti i agresivni. Ban Vlašić ogorčeno se suprotstavljao takvim pretenzijama i odlučno je stao na stranu hrvatskih staleža. Podupirao je preporodni pokret u Hrvatskoj te je 1832. preporučio molbu Ljudevita Gaja za izdavanje novina na hrvatskome jeziku.

Zajedno sa zagrebačkim biskupom Aleksandrom Alagovićem potaknuo je osnivanje nekoliko narodnih društava. Na zajedničkome ugarsko-hrvatskom saboru u Požunu, u današnjoj Bratislavi, branio je prava Hrvatske na Rijeku i njezino primorje. Neposredno prije smrti, kada su Mađari, također na saboru, donijeli zaključak o uvođenju mađarskog jezika u javni život Hrvatske, ban Vlašić uputio je zahtjev kralju Ferdinandu I. da ne potvrdi tu odluku i u tome je uspio. Bio je to njegov najljepši, posljednji dar narodu koji je vodio do smrti 1840. godine.