21. svibnja 1908. - Umro Spiridon Brusina

Nestor hrvatske zoologije i biologije mora, Zadranin Spiridon Brusina velikim trudom i spretnošću činio je sve kako bi unaprijedio domaće prirodoslovlje.

Kada je kao već priznati znanstvenik pozvan u Zagreb, pridonio je osamostaljivanju zoološkog odjela u modernu prirodnoznanstvenu ustanovu. Utemeljio je vrijedne muzejske zbirke i bogatu knjižnicu, čime je zagrebački Zoološki muzej već potkraj stoljeća postao jedan od najuglednijih u tom dijelu Europe.

Naš veliki znanstvenik umro je 21. svibnja 1908. u Zagrebu. Brusina je bio zoolog širokog interesa, a najviše ga je zanimala malakologija. Objavio je mnoge zapažene radove o recentnim i fosilnim mekušcima, ali i vrijedne priloge iz ihtiologije, mamalogije i ornitologije. Već polovicom 19. stoljeća nazrijevao je da u najdubljem podmorju ima života te isticao potrebu njegova proučavanja.
Zauzimao se za podizanje hrvatske biološke postaje na Jadranu, organizirao je znanstveno biološko pretraživanje mora od Trsta do Budve, a njegova istraživanja u zadarskoj luci drže se rođendanom hrvatske biologije mora.

Brusina je promicao Darwinove evolucionističke ideje u nas, zbog čega su ga oštro napadali. Poznato je i Darwinovo pismo kao odgovor na njegovu molbu da mu pošalje svoje fotografiju za buduće Hrvatsko prirodoslovno društvo. Poziv za učlanjenje Društvu, koje je nastalo po uzoru na europska, Brusina je poslao ne samo antropolozima i zoolozima, već i kemičarima i fizičarima te tako potaknuo sveobuhvatan napredak prirodnih znanosti u Hrvatskoj. Društvo od početka izdaje časopis „Glasnik“, a od 1911. list „Priroda“ koji i danas širi najnovija saznanja iz područja prirodoslovlja.