Lijek nije roba

Lijek nije roba – istoimeni je naziv projekta koji je prije nekoliko godina, kada je u Hrvatskoj bila kampanja liberalizacije distribucije lijekova na nezdravstveni dio maloprodaja, zaživio i išao u smjeru edukacije javnosti i pacijenata o tome koliko je važno da izdavanje lijekova bude pod kontrolom zdravstvenih radnika.

Lijek postaje lijekom tek kada uz stručni savjet o njegovoj pravilnoj primjeni, bez obzira je li on receptni ili bezreceptni. Pacijenti u Hrvatskoj nisu dovoljno educirani o pravilnom korištenju lijekova, što može imati štetne posljedice na zdravlje čovjeka. Pokazalo je to i nedavno, najnovije istraživanje Europske komisije koje je bilježilo iskustva zapadnih europskih zemalja koje su liberalizirale tržište bezreceptnih lijekova.

Najčešće se pacijenti odlučuju na liječenje akutnih zdravstvenih tegoba, kao što su prehlada i bolovi, no te iste lijekove nepravilno primjenjuju.

Lijekovi protiv bolova imaju svoje maksimalne dnevne doze koje se moraju poštovati, u suprotnom, mogu se razviti tegobe na jetri ili gastrointestinalnom traktu, a liječnik ih primijeti relativno kasno.

Neki pak tvrde kako bi liberalizacijom tržišta bezreceptni lijekovi postali jeftiniji, dostupniji pacijentima, no iskustva zemalja poput Danske i Norveške pokazala su suprotno.