Terapijsko jahanje za djecu s invaliditetom

U šibenskoj Dubravi, već neko vrijeme, provodi se terapija za djecu s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju. A dio terapijskog tima su i konji.

Naša je šibenska ekipa posjetila Kojički klub Kolan te se upozbala s terapijskim konjem Zorom. Razgovarali su sa Suzanom Živković koja im je otkrila o kakvoj se terapiji radi: