Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet

U zagrebačkoj Kući arhitekture počinje dvodnevni međunarodni znanstveni skup "Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet".

Bit će to završni proizvod četverogodišnjeg znanstvenog istoimenog projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost (2014-2018). Projekt je usmjeren k tome da se razaberu i razumiju višestruki, višeslojni i međuovisni akteri, čimbenici i procesi suvremenih transformacija u glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu.

Projekt također ističe važnost gradskih stanovnika/građana u tim procesima i istražuje kako oni uvijek nanovo oblikuju, re-kreiraju i re-konstruiraju za/dani društveni, kulturni i prostorni krajolik (cityscape), dajući mu kulturno značenje i humanizirajući ga.

Međunarodni znanstveni skup će predstaviti istraživanja provedena u gradu Zagrebu, primjerice utjecaj međunarodnih imigranata (visokoobrazovani pojedinci i menadžeri iz srednjih društvenih slojeva) na oblikovanje Zagreba u smislu sudjelovanja u gradskoj ekonomiji i načina na koji doživljavaju, evaluiraju i mijenjaju grad; oblikovanje grada kroz javne manifestacije u Zagrebu na otvorenim prostorima; poboljšanje pozicije Zagreba na europskoj sceni kroz brendiranje grada i privlačenje međunarodnih imigranata...

O svemu tome u emisiji Dobro jutro, Hrvatska su govorile Jasna Čapo iz Instituta za etnologiju i folkloristiku i Tihana Rubić, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.