Danima otvorenih vrata karmeličanke obilježile 50 godina rada u Slavonskom Brodu

Časne sestre Karmelićanke božanskoga srca Isusovog, prošle su godine obilježile 100 godina od dolaska u Hrvatsku. U Slavonskom Brodu djeluju nešto kraće - pola stoljeća. Godišnjicu su obilježile danima otvorenih vrata.
 
Karmelićanke su u Slavonskom Brodu uglavnom djelovale karitativno, i uz to predavale vjeronauk u školama. Tako su uz jubilej i na dan otvorenih vrata primile u svoj dom i preko 130 krizmanika.

Inače, ovaj strogi katolički red i njegove pripadnice omiljene su u Slavonskome Brodu. Mnogi u potrebi, siromašni, nađu utjehu i pomoć u njihovoj kući.