Hvarske policijske patrole na biciklima

Povodom 150. godišnjice organiziranog turizma u gradu Hvaru, policijskoj postaji Hvar donirana su dva bicikla za rad policijske biciklističke ophodnje.

Ovo je sjajna akcija. Ne samo ovaj dio koji se tiče javnog reda i mira, nego je tu i jedan ekološki pristup policije. Oni su sada bliži građanima, kvalitetnije pristupaju ne samo građanima, nego i turistima, smatra ministar turizma Gari Cappelli.

Gradovi Hvar i Stari Grad donirali su sredstva za nabavku bicikla. U našim otočnim mjestima rive i šetnice uz plaže i more, dugačke su i po nekoliko kilometara.

Idemo za tim da se policijski službenici što više približe građanima i da budu vidljivi u gradu. S obzirom da je Starogradska uvala poprilično duboka i daleka, mislim da će na ovaj način biti puno operativniji nego do sada, izjavio je gradonačelnik Starog Grada Antonio Škarpa.

Čim su izašli na teren bili su atraktivni, turisti su im pristupali, htjeli su se slikati s njima. Policajci koji su na biciklima pričaju 2 strana jezika i samim time lakše ostvaruju komunikaciju s turistima, kaže Jure Tadić, načelnik Policijske postaje Hvar.

Bicikl je jednostavno i ekonomično prijevozno sredstvo, a ideju policajca na biciklima pozdravljaju i mještani.

Policijske patrole ovoga ljeta pokrivat će prvenstveno područja pješačkih zona na kojima nije moguć pristup službenim vozilima.