Prve violine oponašale su ljudske glasove

Povjesničari glazbe već dugo pretpostavljaju da su prvi graditelji violina tonovima koje proizvodi taj instrument željeli oponašati ljudske glasove, a to im je upravo potvrdila tajvanska studija.

Znanstvenici s Tajvanskoga nacionalnog sveučilišta od profesionalnog su violinista zatražili da svira na 15 antiknih violina, počevši s glazbalima Gaspara da Sala i posebno Andree Amatija, slavnoga graditelja iz Cremone koji se smatra ocem moderne violine.

Ostale violine korištene u studiji izradio je još slavniji Antonio Stradivari, koji je unaprijedio Amatijev dizajn.

Znanstvenici su prvo snimali tonove odsvirane na nenadmašnim violinama, a zatim i glasove osmorice muškaraca i osam žena u dobi od 16 do 30 godina, koji su izvodili obične engleske samoglasnike.

Nakon provedene detaljne akustične analize otkrili su da su Da Salova violina iz 1560. i Amatijeva iz 1570. proizvodile harmonične tonove sukladne rezonancijama kakve proizvode basovi i baritoni što povećava vjerojatnost da su majstori graditelji toga doba dizajnirali violine nastojeći na taj način oponašati muške glasove, kaže se u studiji.

Suprotno, Stradivarijeve violine iz 17. stoljeća obilježile su viši tonovi, bliži onima tenora i kontra-altova, što znači da su bile sličnije ženskim glasovima, dodaje se.

Te značajke možda mogu objasniti karakterističnu briljantnost Stradivarijevih violina, zaključuje se.

Članak o tome objavljen je u časopisu Proceedings of the National Academy of Science.