"EFRI buddy" - projekt za pomoć brucošima

Početak studiranja posve je novo poglavlje u životu mladog čovjeka, a svaka pomoć koju pritom može dobiti u još nepoznatom svijetu sveučilišta i njegovih pravila, ima nemjerljivu vrijednost. Upravo zbog toga je Ekonomski fakultet u Rijeci pokrenuo projekt naziva "EFRI buddy" kroz koji poziva studente da budu pomagači koji će brucošima davati podršku i pomoći im pri ulasku u studentski život i akademsku godinu 2018/2019.

Kako sam naziv kaže, EFRI buddy je projekt kojim se želi novoj generaciji brucoša osigurati podršku starijih studenata te ih pripremiti za studentski život.

Prvi izazov s kojim se susreću brucoši su upisi na Fakultet. Potrebna im je pomoć i zato bi EFRI buddyi bili podrška prilikom cijelog procesa upisa na prvu godinu.

Kasnije, svaki EFRI buddy će biti odgovoran za jednu grupu brucoša, a imat će obavezu organizirati sastanke za svoju grupu kroz cijeli zimski semestar (prema potrebi manje/više) na kojima bi ih informirao o aktualnostima važnim za studiranje i studentski život.

Također, EFRI buddyi bi između sebe odabrali predstavnika koji će potom o svim eventualnim problemima i potrebama brucoša informirati Upravu, SZ EFRI, studentskog pravobranitelja ili Centar za karijere.

Više o projektu ispričale su Helga Pavlić Škender, prodekanica za diplomski studij i Dorjana Dodić, stručna suradnica u Centru za karijere.