Revitalizacija obala Save

Mnogi veliki europski gradovi koji su smješteni uz rijeke prostor i obale uz same rijeke uredili su i obogatili kulturnim, sportskim i društvenim sadržajima. Kako bi se oživio prostor zanemarivan više od pola stoljeća, projektom „Aktivnosti na Savi" na pet će lokacija uz rijeku Savu u Gradu Zagrebu biti postavljeni privremeni objekti među kojima su višenamjenski paviljoni, sunčališta i bazeni.O tome ide li projekt po planu i postoje li mogući problemi u njegovoj realizaciji govorili su u rubrici Imam problem Sanja Jerković, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba, Irena Ratković Malbaša, direktorica tvrtke Program Sava d.o.o. i Alojzije Getlicher, dopredsjednik udruge Slap.

Ekološki značaj rijeke Save i njenih poplavnih područja očituje se u činjenici da je oko trećine njene poplavne površine, oko 322.900 hektara, i dvije trećine njenog vodotoka već proglašeno zaštićenim područjem od nacionalnih parkova, ramsarskih područja, drugih strogo zaštićenih područja i kandidata za Emerald mrežu do Natura 2000 područja. Sava je izvanredna rijeka od paneuropske važnosti.

Krajem svibnja Javnoj ustanovi Zeleni prsten odobrena su sredstva iz međunarodnih fondova za provedbu dva projekta vezano uz rijeku Savu - "Zajedno za Savu" i "Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama" sa ciljem zaštite, očuvanja i boljeg upravljanja rijekom.

Pogledajte što su građani Grada Zagreba odgovori novinaru Saši Užareviću na pitanje treba li urediti obale Save i što bi jednoga dana voljeli vidjeti uz Savu.