Malim pomacima mogu se učiniti velike stvari

U Splitu je održana svečana sjednica Dječjega gradskog vijeća čime završava dvogodišnji mandat ovog saziva.

U tom razdoblju djeca iz brojnih osnovnih škola radila su na projektima 'Splitski gradski proračun' i 'Moj kvart, moja ulica, moja sigurnost'. Cilj je potaknutih ih u toj dobi na promišljanje i djelovanje u korist zajednice. 

I ako ne završe u politici dobro je izgraditi svijest o tome kako se malim pomacima mogu učiniti velike stvari.