'U pokretu' - izložba mladih dubrovačkih slikara

U Dubrovniku je otvorena zanimljiva izložba. Na njoj su radove predstavili mladi slikari, učenici trećeg razreda Umjetničke škole Luke Sorkočevića. Izložba nazvana 'U pokretu' pokazala je sve umijeće mladih slikara, koji su prvi put slikali na velikim platnima.

Trenutak za vječnost, korak kao simbol gužve mladi dubrovački slikari pokušali su pretočiti na veliko platno. Slikari trećeg razreda srednje umjetničke škole koristili su tehniku tempere na platnu, a prvi put su slikali na platnu velikog formata.
Za mlade slikare, odnosno mlade umjetnike najvažnije je što više raditi i što više izlagati. Svaka slika otkriva sjajnu generaciju mladih slikara, koji bi ubrzo mogli početi izlagati i u mnogo većim i poznatijim galerijama.