Osniva se regionalna banka animalnih gena

Na Gortanovom brijegu u Istri formirat će se regionalna banka animalnih gena gdje će se čuvati sigurnosne kopije svih hrvatskih mediteranskih pasmina. U Pazinu je potpisan memorandum o suradnji na očuvanju izvornih pasmina.
Još prije gotovo 3 desetljeća Istrani su samoinicijativno, a u suradnji s genetskim Centrom u Križevcima, počeli pohranjivati vrijedan genetski materijal istarskoga goveda. Ta je skrb pridonijela tome da je broj istarskih goveda sa 100 u dvadeset godina porastao na 2000.

Hrvatska razvija središnju nacionalnu banku animalnih gena, dok će u Istri biti ona rezervna. Ovo je jedan od načina da sačuvamo najbolji genetski materijal koji imamo i da, ako bi, bilo potrebno krenemo opet iznova, rekao je Igor Merlić, Agencija za ruralni razvoj Istre.

Originalni biološki materijal goveda, ovaca, magaraca, koza čuva se u Križevcima. Uzimamo uzorke dlaka, tkiva, sjemena, embrije, sve biološke materijale od 27 izvornih pasmina koliko ih se drži, uzgaja u RH, istaknuo je Zdravko Barač, Hrvatska poljoprivredna agencija.

U cijeli su projekt uključeni i stručnjaci, znanstvenici sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta koji pomno prate kretanje populacije izvornih pasmina na terenu. Banka gena trebala bi biti završena iduće godine.