Konji bijelci - to su Babogredci

Konji bijelci - to su Babogredci, stih je pjesme koja itekako živopisno oslikava slavonsku tradiciju. Već gotovo 4 desetljeća u Babinoj Gredi održava se istoimena priredba tradicijske kulture posvećena vještinama potrebnim za rad s konjima. Najveću pozornost ipak privlači defile 20 svatovskih zaprega.

Vranci i lipicanci s okićenim kočijama, a uz njih vesela šokadija. Babina Greda ponovno je oživjela tradiciju i pokazala svu njezinu raskoš.

Nekada je svaka kuća imala barem jednoga konja jer bez njega nije bilo moguće obrađivati zemlju. Briga o lipicancima i ovakve manifestacije danas su odraz jedino ljubavi prema svojoj baštini. Laskava titula najljepše svatovske zaprege pripala je Franji Grogoreviću.

Cijeli događaj popratili su i mirisi i okusi zavičaja bez kojih je život na selu nezamisliv.