Arhitektonska baština u radovima osnovnoškolaca

U zagrebačkom muzeju Mimara održana je izložba 300-tinjak radova osnovnoškolaca 'Tradicija i suvremenost'. Nastala je u sklopu tematskog natječaja na kojem je sudjelovalo oko 200 osnovnih škola i centara za odgoj i obrazovanje s više od 2000 radova.

Likovni natječaj za učenike osnovnih škola 'Tradicija i suvremenost' ove godine bio je posvećen baštini tradicijske i suvremene arhitekture u našoj zemlji. Učenici su bili kreativni i originalni, slobodni u izboru tehnike. Crtali su tušem i olovkom, slikali temperom i pastelima, oblikovali u glini i plastelinu, stvarali akvarele, reljefe i keramiku.

Učiteljice nekih od malih autora smatraju da je likovni jedan od najvažnijih predmeta u školi, osobito za najmlađe, a likovni potencijal djece sve je veći i ona imaju pravo na kreativnost.

Natječaj organizira Udruga hrvatskih učitelja likovne izobrazbe, a desetero najuspješnijih učenika nagrađeno je putovanjem na Hvar i sudjelovanjem u likovnim radionicama.