Novi preddiplomski studij na Sveučilištu u Zadru

Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru pokreće novi preddiplomski dvopredmetni studij pod nazivom Language and Communication in a Multilingual Society / Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu.

Radi se o prvom studiju u Hrvatskoj usmjerenom na pripremu studenata za proučavanje i analizu jezika i komunikacije u suvremenim višejezičnim kontekstima s posebnim naglaskom na stjecanju praktičnih znanja i vještina primjenjivih u interdisciplinarnim radnim okruženjima. Budući da se svakodnevno povećavaju opseg i složenost komunikacije između različitih kultura, povećava se i potreba za stručnjacima za analizu raznolikosti jezika i višejezičnosti.

Uvođenjem ovog novog studija nastoje se i otvoriti nove mogućnosti za zapošljavanje studenata jezika u interdisciplinarnim područjima rada kao što su računalne jezične tehnologije, digitalna komunikacija u međunarodnim kontekstima i podučavanje jezika te time osigurati dodatne mogućnosti za uspješnu prisutnost diplomanata na tržištu rada.

Studij će se izvoditi na engleskom i hrvatskom jeziku, a po svom je sadržaju i strukturi inovativan i jedinstven u Hrvatskoj. Po završetku studija, apsolventi će steći akademsku titulu sveučilišni prvostupnik lingvistike (univ. bacc. ling.). Prijave kandidata za studij su otvorene te će prva generacija studenata započeti sa studiranjem već u zimskom semestru akademske godine 2018./2019.