Slovenski par prošao stazu Via Adriatica

Via Adriatica je dugometražni turističko planinaraki put kroz prirodne znamenitosti i kulturno povijesnu baštinu Hrvatske. Riječ je o stazi koja postoji zahvaljujući entuzijazmu članova AktivNature te planinarskih, biciklističkih i ostalih rekreativnih društava i pripadnika HGSS-a.

Nakon dvogodišnjeg hodanja zamišljenom trasom Via Adriatice imaju snimljen gotovo kompletan 1090 kilometara dug GPS trag i tisuće fotografija sa staze koje koriste u promotivne svrhe putem društvenih mreža.

Via Adriatica počinje na istarskom poluotoku Kamenjak a završava na poluotoku Prevlaka kod Konavala, na najjužnijoj kopnenoj točki Hrvatske i prva je hrvatska staza te vrste. Dužina staze je oko 1090 kilometara, a savladava 41000 metara ukupne visinske razlike i prolazi kroz 3 nacionalna parka, 3 parka prirode, 6 značajnih krajobraza, 3 posebna rezervata i cijeli niz ostalih zaštićenih područja i kulturnih dobara. Dotiče cak 10 rijeka i sve naše priobalne planine i planinske masive, i kao takva predstavlja novi turistički proizvod.

U emisiji Dobro jutro, Hrvatska gostovali su prvi posjetitelji Via Adriatica staze -dvojac iz Slovenije Pia Peršič i Andrej Martinčić.