Gla-sanje - glas postaje vidljiv, zvuk postaje tijelo

U sklopu  festivala Perforacije u Galeriji SC-a u Zagrebu izvedena je predstava Gla-sanje koja se bavi glasom kao pokretom. Riječ je o jubilarnom, 10. festivalu koji je uvijek u svom fokusu imao inovacije u formi i sadržaju.

Kao nastavak projekta Objekt u subjekt prelazi-kralježnica nastala je predstava Gla-sanje autorice Nikoline Komljenović. U njezinu je fokusu kako se fizički glas tretira i kreće kroz tijelo te koje su njegove mogućnosti.

Istražujemo kroz intuiciju i kroz mogućnosti fizikaliteta našeg tijela, kaže Komljenović.

Suautor, slovenski performer Božidar Šumi, intrigantni je umjetnik koji je nezadovoljan činjenicom da pojedina djela gledamo zbog imena autora, a ne samog djela. Odlučio je zato svoje ime i prezime promijeniti pri svakoj izvedbi. Do sada je to učinio 39 puta. U ovom ga projektu zanima lančana reakcija na kretanje glasa ili bilo čije kretanje.

Priču o glasanju prati svjetlo koje je treći sudionik predstave. Prati pokrete svjetla koji usmjeravaju pogled gledatelja i katkada se pokažu kao kontraplan plesu i zvuku.

Pogled, pokret, glas, prostor, svjetlo, odnos i vrijeme, projekta Gla-sanje  začarat će vas jednostavnošću. Glas postaje vidljiv, zvuk postaje tijelo.