6. srpnja 1838 - Dar svečenika Udine gradu Krku

Krk, središte slavnih glagoljaša danas ima impozantnu zbirku koju je rodnomu gradu ostavio svećenik don Nikola Udina.

Danas gotovo nepoznat, a nekad glasoviti hrvatski kolekcionar, kojemu hrvatska kultura zahvaljuje jednu od najimpresivnijih donacija prve polovice 19. stoljeća, bio je svećenik Krčke biskupije i rektor takozvane Francuske crkve u Beču. Ondje je i umro 6. srpnja 1838. u 47. godini života. Kao iznimno darovit mladić, Udina se školovao u Beču i Salzburgu gdje je poslije na teološkom liceju predavao talijansku filologiju. Iznimno glazbeno nadaren, prepoznavao je i skupljao note te rukopise glasovitih skladatelja.

Rodnomu Krku i Stolnoj crkvi ostavio je impozantnu donaciju, kako je rekao "na porabu cijeloj inteligenciji sreza Krčkoga". Tri su senzacionalna Udinina poklona hrvatskom narodu. Začuđujuće je velika biblioteka od čak 10 000 svezaka što je u to doba bila iznimna zbirka. U knjižnici na Krku sačuvani su poezija i drugi tekstovi dubrovačkih književnika Đorđića, Gundulića i Kunića koje je Udina sam zapisao, a neke i preveo.

Vrijedna je i zbirka glazbala u kojoj se, kako se smatra, nalaze i vrsni primjerci Stradivarija, Amatija i Guarnerija. Zbirka je s vremenom okrnjena, nedostaju mnoga glazbala, a sva postojeća su oštećena i trebaju obnovu. O tome se danas ponajviše brinu Krčka biskupija i monsinjor Valter Župan.

Treći dio Udinine ostavštine su notni spisi, njih oko tri tisuće koji se od 1935. čuvaju u Hrvatskome glazbenom zavodu u Zagrebu. Tu su vrijedna izdanja majstora bečke klasike te rukopisnih prijepisa i autografa srednjovjekovnih i mediteranskih skladatelja. Zbirka Udina - Algarotti zaštićena je i upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. A to što je taj iznimni čovjek kolekcionarskog žara u ono doba skupio čak 10 000 knjiga prava je senzacija u europskim pa i svjetskim razmjerima!