Abeceda zdravlja: Glazba kao terapija

Mnogi bez glazbe ne mogu zamisliti svoj život. No, glazba se koristi i u terapijske svrhe, terapijska svojstva glazbe bila su poznata još u antici.

Što znamo o terapiji glazbom? Koja je uloga i što radi kvalificirani glazbeni i radni terapeut? Na koji način i u kolikoj je mjeri, ova vrsta terapije potpora psihoterapiji? 

O svemu tome, o istinama i zabludama koje se odnose na terapiju glazbom govorilo se u novoj Abecedi zdravlja: