CSI u Rijeci: Dvodnevna ljetna škola o najnovijim forenzičnim dostignućima

Katedra za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci organizira dvodnevni simpozij s međunarodnim učešćem pod nazivom 2. Ljetna škola CSI 2018., koji se iduća dva dana održava na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

Cilj ljetne škole je upoznati polaznike, studente poslijediplomskog studija Medicinskoga fakulteta, specijalizante, liječnike specijaliste, zdravstvene radnike, djelatnike Ministarstva pravosuđa te djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova, s najnovijim dostignućima forenzičnih znanosti i njihovoj primjeni u sudskomedicinskoj praksi.