Kako sačuvati oba doma - i rodin i čovjekov

Bijela roda jedna je od najpopularnijih ptičjih vrsta u Hrvatskoj, većinu života provede kraj čovjeka, gnijezdi se u selima, na krovovima kuća, crkava, štagljevima, na stupovima, a hrani na poljoprivrednim površinama. U Hrvatsku dolazi u proljeće i ostaje do kraja ljeta kada počinje selidba prema Africi. Bijela roda je ugrožena vrsta, a njen opstanak uvelike ovisi i o načinu života na selu.

U Hrvatskoj je ta ptičja vrsta najviše ugrožena promjenama staništa do kojih dolazi zbog moderniziranja poljoprivrede, isušivanja vlažnih područja, prenamjene pašnjaka te upotrebe pesticida.

Bijela roda simbol je očuvanih prirodnih staništa, a kako bi se zaštitila, vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda isplaćuje se naknada. Najveći dio novca odlazi u Donju Zdenčinu - jedno od dva sela s najviše gnijezda.

Iako mještani vole svoje rode, problema ipak ima. Gnjezda uništavaju krovove pa mještani predlažu da se na stupove ostave nosači na koje bi se gnijezda premjestila: