Na Braču najbolji kamen na svitu

Kad kažemo more odmah pomislimo na kamen, a najbolji kamen na svitu ovdje na Braču ...

Da je to baš na Braču  znao je i sam car Dioklecijan koji je od bračkog kamena i palaču izgradio. Ako ćemo točno locirati mjesto - najbolji je kamen iz Pučišća, tako barem kažu Bračani koji su stoljećima majstorstvo obrade kamena učili u ondašnjoj  klesarskoj školi. Zbog velikog zanimanja mnogih turista, škola je ove godine svoju radionicu pretvorila u živi muzej u kamenu.

I tako nekadašnji učenik ove škole, a danas profesor Siniša Martinić, ljeti uz pomoć svojih učenika turistima objašnjava kako se i danas u ovoj jednistvenoj školi uči ručna obrada kamena na rimski način.