'Molimo ne bacajte opuške, naše ribe i ptice ne puše'

Opušci od cigareta su sve veći ekološki problem na svim plažama u svijetu, pa tako i na plaži u uvali Vlašići. Većina opušaka nažalost završi u pijesku i moru. Razgradnja opuška traje do 6 mjeseci, a filter koji je napravljen od spužvastog materijala se još teže može i razgraditi.

Pod pokroviteljstvom Zadarske županije-UO za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša i Turističke zajednice grada Paga, udruga Volim Vlašići u sklopu projekta 'Molimo ne bacajte opuške, naše ribe i ptice ne puše' postavila je na plaži u Vlašićima 3 info table s besplatnim papirnatim pepeljarama za pušače te nosače s pepeljarama u nekoliko obližnjih ugostiteljskih objekata.

Ciljevi projekta:

• smanjenje onečišćenja plaže od opušaka,
• poticanje na odgovornije ponašanje pojedinca; mještana, turista i posjetitelja,
• očuvanje prirode i bioraznolikosti uvale Vlašići kroz edukaciju, informiranje i senzibilizaciju javnosti,
• briga za zaštitu prirodnih ljepota, biljnih i životinjskih te endemskih vrsta na zaštićenom području s naglaskom na uvalu Vlašići i ekološku mrežu Natura 2000.

Opušci od cigareta na svjetskoj razini zauzimaju visoko mjesto te iz godine u godinu predstavljaju sve veći ekološki problem na svjetskim plažama pa tako i na plaži u uvali Vlašići. Iako se plaža u ljetnim mjesecima čisti na njoj ne postoje posebni koševi ili pepeljare za odbačene opuške niti se koristi specijalni alat kojim bi se isti pokupili. Broj dnevnih posjetitelja i kupača prelazi brojku 300 a od toga ih je sigurno pola pušača. Većina tih opušaka nažalost završi u pijesku ili u moru pod utjecajem oseke i plime. Razgradnja opuška traje do 6 mjeseci a filter cigarete koji je napravljen od spužvastog materijala upija vlagu i povećava svoj volumen pa se teže može i razgraditi. Procjenjuje se da njegova razgradnja traje do 10 godina. Mala djeca koja se igraju u pijesku, ribe, ptice i ostali organizmi koji žive u uvali Vlašići direktno su pogođeni zagađenjem plaže od opušaka cigareta. Ne poduzmemo li uskoro neke mjere moglo bi doći do većeg ekološkog zagađenja. Uvala Vlašići je 2014-te godine zbog svoje biološke i krajobrazne raznolikosti proglašena Natura 2000 zaštićenim morskim područjem pod oznakom HR3000044. Unatoč dobroj očuvanosti staništa, glavne prijetnje su mu prekomjerna urbanizacija i betonizacija obale, prekomjeran izlov njegovih bioloških bogatstava te onečišćenje. Upravo iz tog razloga smo pokrenuli ovaj pilot projekt te na plažu postavili 3 table s nosačima u kojima se nalaze besplatne papirnate pepeljare za pušače te nosače u nekoliko obližnjih ugostiteljskih objekata, izjavila je Ana Žunić predsjednica udruge Volim Vlašići.

Prednosti papirnatih pepeljara:

• sprječavaju bacanje opušaka na plaži
• ekološki prihvatljive i 100% razgradive - izrađene korištenjem razgradivih materijala
• ponovno upotrebljive - mogu se iskoristiti nekoliko puta
• besplatne, sigurne i jednostavne za montažu i uporabu     
• idealne za informiranje i educiranje pušača, posjetitelja i turista
• zadovoljavaju navike pušača
• pomažu u sprječavanju tj. izazivanju požara bacanjem opušaka u prirodu
• mogu se baciti i u obične kante na plaži.

Rezultati:

• smanjenje onečišćenja plaže od opušaka,
• odgovorniji pušači,
• educirani, senzibilizirani i informirani pušači, mještani, posjetitelji i turisti o prirodnim vrijednostima, bioraznolikosti, zaštiti i očuvanju prirode i okoliša, flori i fauni na području Vlašići u sklopu eko mreže Nature 2000.