Narodni običaji u bačkim selima

Hrvatski narodni običaji još se njeguju u bačkim selima. Pjevaju Hrvati koji čine većinu u Beregu ili Bačkom Bregu. Šokci smo mi, kažu, i čuvamo svaki običaj sela u kojem živimo.

Ne žale se Hrvati koji žive pokraj Dunava u Bačkoj. Naviknuli su se na udare vremena i povijesti. Samo, kažu Šokci u Sonti, čini se da smo zaboravljeni. A ima ih i vrijedno čuvaju hrvatsku rič i sjećanje na podrijetlo.

Danas se Sonta može istaknuti kao primjer mirnoga suživota. Smeta im, kažu, što su neki mediji od sukoba mladića i loklanih pijanaca nedavno napravili međunacionalni problem. A toga nema. Načelnik je Srbin, oženjen Hrvaticom, unuke je krstio u katoličkoj crkvi.

I na kraju šetnje bačkim mjestima u kojima žive Hrvati, dva kurioziteta. Cijenjena hrvatska slikarica Ana Tudor rođena je u Snoti, trenutačno ondje i živi i završava životni projekt, platno dugačko kilometar, o životu na obalama Dunava.

A u HKUD-u "Vladimir Nazor" u Somboru, osim folklora, književnosti, kiparstva i glume, imaju i sportsku lađarsku ekipu. Koja se već šestu godinu priprema za utrku lađara na Neretvi.

Hrvati iz Bačke cijenjeni su građani Vojvodine i Srbije. Jer čuvaju svoje. Pa i identitet cijeloga prostora.