Dan roda

U Hrvatskoj se 24. kolovoza obilježava kao Dan roda kako bi se upozorilo na broj njihova opadanja zbog nestanka prirodnih staništa.

U Europi gnijezdi 180.000 do 220.000 parova roda od čega najviše u Poljskoj i Ukrajini. U Hrvatskoj je brojnost procijenjena na oko 1300 parova. Zagrebačka županija je uz Sisačko-moslavačku najbogatija rodama. U Zagrebačkoj županiji gnijezdi oko 250 parova bijele rode.

Opstanak rode uvelike ovisi i o našem načinu života, a osobito o očuvanju tradicionalnog i prirodi prijateljskog načina poljoprivrede te života na selu.

U Hrvatskoj je popularan projekt "Zaštita i očuvanje bijele rode". Već desetu godinu se ljudima koji na svojim krovovima imaju gnijezdo roda isplaćuje naknada u iznosu od 700kn. Razlog je unistavanje krovišta zbog težine gnijezda.

Ovih dana bijele rode napuštaju naše krajeve i počinju selidbu prema južnoj Africi, gdje u vrijeme naše zime imaju puno hrane. Naše rode uglavnom zimuju na krajnjem jugu Afrike, u provincijama Cape i Natal. Put od gnjezdilišta do zimovališta roda, ovisno o skretanjima, dug je od 12.000 do 15.000 km.

Više zanimljivosti o rodama i njihovoj selidbi ispričala je Željka Šabarić.