"Kipovi od svjetlosti" Kuzme Kovačića u Hvaru

Tisuće posjetitelja ovo ljeto u Hvaru imaju prigodu upoznati stvaralaštvo jednog od naših najpoznatijih kipara Kuzme Kovačića. Takve retrospektive u Kovačićevu rodnom Hvaru dugo nije bilo - postavljeno je, naime, više od 180 izložaka.

Široj javnosti možda je najpoznatiji kao autor hrvatskog kovanog novca, Oltara domovine na Medvedgradu, spomenika papi Ivanu Pavlu II. u Selcima na Braču ili Franji Tuđmanu u Škabrnji, no Kovačić u svome plodnom stvaralaštvu kreirao je mnogo više od toga, što se itekako osjeća u postavu izložbe.

Arsenal iz 17. stoljeća, Trg sv. Stjepana koji je najveći kameni trg na istočnoj obali Jadrana i Hvarska katedrala, građena od 15. do 18. stoljeća, savršen su ambijent za ovu retrospektivu jer se, kako ističe Kovačić, težilo povratku izvornosti.

Moja je životna istina i temelj vjera, a ona je ujedno i temelj moga kiparstva,  kaže akademski kipar Kuzma Kovačić.

Postav čine 64 skulpture, dvije svjetlosne instalacije, pedesetak skica, studija, maketa, medalja i modela kovanoga novca te šezdesetak crteža i grafika.

Cijeli moj opus obilježava jedan paralelizam: radim kipove slobodne forme koje nazivam kiparskim pjesmama, ali to su sve ipak oblici inspirirani prirodom, a drugo su dio baš figurativni kipovi,  objašnjava Kovačić.

Pet godina nakon velikih retrospektivnih izložbi u Zagrebu i Splitu, Kuzma Kovačić kaže kako sada dolazi pokazati što je dosad učinio u sredini u kojoj se formirao i među ljudima s kojima je rastao. Izložba je otvorena do 20. rujna.