6. rujna 1933. - Školski brod Jadran

Sa stvaranjem prve jugoslavenske države i njezine kraljevske mornarice, javila se potreba za nabavom školskog broda na kome bi se kvalitetno obučavao mornarički kadar.

Kako nova država još nije stasala kao pomorska zemlja, a bila je vođena centralističkom politikom pa je čak i sjedište mornarice bilo u Zemunu, njegovanje pomorske tradicije kao i zadaću širenja svijesti o važnosti i potrebi pomorske orijentacije preuzela je organizacija „Jadranska straža“ osnovana 1922.

Tako je „Jadranska straža“ u suradnji s mornaricom pokrenula akciju prikupljanja novčanih sredstava za nabavu broda. Na taj je način osiguran dio novaca, dok je ostatak namakla mornarica preko kredita i ratne odštete. Novi školski brod sagrađen je u njemačkom brodogradilištu u Hamburgu prema projektu inženjera Josipa Škarice iz Rijeke. Školski jedrenjak tipa „barkantin“ dobio je ime „Jadran“, a porinut je u lipnju 1931. No zbog nastalih problema oko naplate ratne reparacije završen je tek dvije godine kasnije. Na kraju je brod dužine 57 metara, s tri jarbola i 12 jedara, potpuno bijele boje zabljesnuo na moru i krenuo prema Splitu gdje je 6. rujna 1933. svečano predan ratnoj mornarici.

Već sljedeće godine „Jadran“ je počeo sa svojim školskim krstarenjima. Osim Jadranskim morem plovio je Crnim, Sjevernim, Crvenim i Sredozemnim morem, a tri puta i Atlantskim oceanom. Tijekom Drugog svjetskog rata „Jadran“ je koristila talijanska ratna mornarica, također kao školski brod pod imenom „Marko Polo“. Kapitulacijom Italije brod je zapušten, ogoljen, opljačkan i bez jarbola dočekao kraj rata u jednom od kanala u Veneciji gdje je služio kao most. Na zahtjev jugoslavenske vlade  vraćen je i dotegljen u Tivat. Poslije obnove ušao je u sastav Vojnopomorskog školskog centra u Splitu gdje mu je bila matična luka. Izbijanjem rata u bivšoj Jugoslaviji tadašnja JNA ga je odvezla iz Splita u Tivat gdje se i sada nalazi. Hrvatske vlasti u međuvremenu, unatoč velikim naporima komisije za sukcesiju vojne imovine, nisu učinile apsolutno ništa u vezi s povratom oduzete vojne imovine pa tako ni školskog broda „Jadran“.