Američki profesori u Splitu podučavaju korisnom učenju

U ponedjeljak je na Ekonomskom fakultetu u Splitu započela dvotjedna edukacija i priprema projekta KMS-a teškog cca. 1.200.000,00 kuna, koji je odobren od strane Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Projekt se odvija u dvije faze; u prvoj fazi u trajanju od 12 mjeseci će se razraditi program Društveno korisnog učenja (DKU) koji će se provoditi u nastavi, a sve u suradnji s projektnim partnerima – Ekonomskim fakultetom u Splitu, Udrugom MoSt, Udrugom srce, Udrugom tjelesnih invalida TOMS i Udrugom roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica.

U drugom semestru kreće pilot program ovog kolegija u sklopu stručne prakse, čime bi studenti mogli ostvariti 5 ECTS bodova. Predmet će moći upisati studenti svih studija, te će ovisno o smjeru svog studija u sklopu DKU raditi na odgovarajućim društvenim problemima.

Druga faza projekta također traje 12 mjeseci, a nakon pilot programa bit će provedena evaluacija i potrebno unaprjeđenje programa DKU, čime će se program otvoriti svim Organizacijama civilnog društva (OCD) Splitsko-dalmatinske županije, kojih će do kraja projekta ukupno biti dvadeset. Intencija je da se program multiplicira i na ostale sastavnice splitskog Sveučilišta.

Cijeli projekt provodi se pod budnim okom mentora, profesora američkog sveučilišta PennState koji imaju dobro razvijen program Društveno korisnog učenja. Oni će svojim splitskim kolegama, profesorima Ekonomskog fakulteta i voditeljima navedenih udruga podijeliti svoja znanja, te ih pripremiti za uspješno provođenje ovog projekta, vrijednog više od milijun kuna.

Inače, radi se o jednom od najvećih projekata Kluba mladih Split dosada, koji je financiran iz europskih fondova.