Varaždin osigurao pomoćnike i za vrtićku djecu

2010. godine Varaždin  je bio prvi grad koji je svojim osnovnoškolcima s teškoćama osigurao pomoćnike u nastavi. A već nekoliko godina brine se i da oni najmanji uz svoje pomoćnike redovito pohađaju vrtiće. 

Nastavljajući dobru praksu iz osnovnih škola, u varaždinskim dječjim vrtićima sve je više pomoćnika. Pravi je to dokaz da se djeca s teškoćama uključuju u redovite odgojno - obrazovne procese. Uz socijalizaciju i integraciju, to im je najbolja priprema za polazak u školu.

Pedagoški djelatnici se slažu - djeca s teškoćama i njihovi pomoćnici obogaćuju odgojno-obrazovni proces koji je zbog njih još kvalitetniji. Djeca na neki način imaju bogatstvo socijalnih odnosa i interakcija, uče se toleranciji, uočavanju različitosti, znaju prihvaćati različitosti i oni su svi međusobno različitii zapravo to je jedno bogatstvo koje nose od najmanjih nogu kasnije u život, ističe Mirjana Rajković, ravnateljica DV Panda.

I ovaj je put novac za rad sedmero pomoćnika u pet privatnih vrtića osigurao grad Varaždin. Iz proračuna jeizdvojeno oko 280 tisuća kuna. Jer dok za pomoćnike u nastavi postoje europski fondovi, ovdje to nije slučaj. Novac je osiguran i za rad pomoćnika u gradskim vrtićima, za 8 objekata oko 420 tisuća kuna.