Utvrda Čanjevo kao važno kulturno-turističko odredište

Za obnovu utvrde Čanjevo u Općini Visoko u Varaždinskoj županiji Ministarstvo kulture je do sada uložilo gotovo dva milijuna kuna, a ta bi utvrda trebala postati važno kulturno-turističko odredište.

Na području Općine Visoko nalazi se nekoliko kulturnih dobara koja se obnavljaju i istražuju zahvaljujući pomoći Ministarstva kulture - utvrda Čanjevo, župna crkva Presvetoga Trojstva u Visokom, kapelica svete Marije Magdalene u Viničnom gdje je pronađena kamena sjekira, vjerojatno iz mlađega kamenog doba, a u tom su naselju i neistraženi ostaci pavlinskoga samostana.

Obišavši te lokacije u društvu saborskoga zastupnika Anđelka Stričaka, rodom iz općine Visoko, načelnika Dragutina Matekovića te kolega iz varaždinskoga Konzervatorskog odjela, pomoćnik ministrice kulture Hrvoje Manenica podsjetio je da Ministarstvo kulture kontinuirano od početka financira arheološka istraživanja i konzervaciju zidova utvrde Čanjevo.

Vidjeli smo i rezultate restauracije baroknog oltara i barokne crkve. To je sam dio onoga što Ministarstvo financira u cijeloj Varaždinskoj županiji, a sukladno potrebama financiranje će se i nastaviti. Perspektiva je da to kulturno blago zaživi, obnovi se, doživi zaštitu, ali i da lokalna zajednica i posjetitelji imaju korist od toga, kroz održivost u nekom vidu kulturnoga turizma,  kazao je Manenica dodavši da je u Varaždinsku županiju Ministarstvo kulture do sada uložilo više od devet milijun kuna.

Od 2003. Ministarstvo kulture je u istraživanje i obnovu utvrde Čanjevo uložilo milijun i 985 tisuća kuna, dok je općina Visoko do ove godine iz proračuna izdvojila 562 tisuće kuna.

Pronađeni su brojni i vrijedni nalazi iz različitih prapovijesnih razdoblja koji pripadaju lasinjskoj, vučedolskoj, retz-gayarskoj i vinkovačkoj kulturi, te kasnom brončanom dobu, poput keramičkih posuda, novca, vrčeva, tanjura, lula, jednostavnih i reljefnih pećnjaka s likovima životinja i ljudi te metalnih nalaza - čavala, lokota, ključeva, srebrnoga i brončanoga novca, strijela za samostrel, puščanih kugli, dijelova mača, mamuza i noževa. Poseban je nalaz brončane "ruže vjetrova" dosad nezabilježene u ovim krajevima.

Punih 15 godina od prvih istraživanja promijenilo se sedam ministara kulture, šest vlada, a mi smo došli gotovo do samoga cilja, koji će utvrdu prezentirati kao kulturno dobro, ali i kao važan turistički potencijal. Za domaće ljude vrijednost je prije svega emocionalna, a svi ostali koji dođu ovdje oduševljeni su viđenim,  rekao je saborski zastupnik Stričak.

Načelnik Mateković naglasio je da ovaj brežuljkasti kraj, koji nema razvijenu ni industriju niti poljoprivredu zbog nepovoljnih karakteristika terena, svoju budućnost vidi u turističkoj svrsi kulturnih dobara.

Župna crkva Presvetog Trojstva u Visokom, koja je od 2002.  zaštićeni kulturni spomenik, spominje se davne 1111. i 1334. godine. Na njoj su danas arhitektonski prepoznatljive gotička i barokna faza. Crkva je tijekom prošlih godina u potpunosti obnovljena izvana, a u tijeku je obnova unutrašnjosti. Ministarstvo kulture osiguralo je gotovo 2,4 milijuna kuna za obnovu crkve u Visokom.