Periferni rakursi

U Hrvatskom domu fotografije (DOM HDLU) u petak, 28. listopada se otvara zanimljiv projekt akademskog filmskog snimatelja Gorana Mećave - "Periferni rakursi".

Projekt predstavlja pokušaj objektivizacije jednog od fetiša suvremene pop kulture. On istražuje estetski doživljaj ženskih nogu kao vizualnog motiva, međutim u izmjenjenim uvjetima pristupa motivu (a otuda i naslov izložbe), prezentacije pa samim tim i percepcije.

Tijekom posljednjih pedesetak godina, a kao posljedica promjena u ženskoj modi, noge su postale bitan faktor zavođenja u najširem značenju te riječi. Suvremena scena zabave ne može se zamisliti bez prisustva ženskih nogu. I umjetnički i neumjetnički mediji često koriste ovaj motiv u cilju postizanja određenih estetskih ili erotskih doživljaja a čitavi timovi (od plastičnih kirurga, fitness trenera i stilista) rade na njegovom oblikovanju i pripremi za što atraktivniju prezentaciju.

Autor projekta, Goran Mećava, istražuje vizuru koja je oprečna navedenim standardima i procedurama. Njegove fotografije su nastale bez bilo kakvih prethodnih priprema: bez intervencija stilista, bez dizajniranja scene, bez proba, bez dodatne rasvjete, bez specijalnih efekata, rječju, bez svih onih pratećih elemenata koji određuju suštinu estetskog doživljaja među kojima je sam motiv samo jedan od činilaca koji proizvode taj doživljaj. Snimljene su mobilnim telefonom zbog jednostavnosti manipulacije i brzine egzekucije. Objekti i lokacije su odabirani nasumično.

S obzirom da je koncepcija zahtjevala proceduru prema kojoj vlasnice nogu nisu mogle imati saznanja o tome da će im noge biti fotografirane, ona bi se mogla baviti i problematizacijom fenomena voajerizma ali voajerizam nije bio predmet istraživanja u ovom slučaju, već samo jedan od mogućih postupaka koji je osigurao objektivizaciju motiva. Prezentacija ovako nastalih fotografija  istražuje estetski doživaljaj koji je posljedica te objektivizacije.

Ciklus sadrži više tisuća fotografija, a nastao je u razdoblju od jedne godine na nasumično odabranim urbanim lokacijama u nekoliko europskih gradova, s nasumično odabranim motivima. Sadržaj ove izložbe čini oko 2300 fotografija iz ciklusa, od kojih je 300 fotografija predstavljeno u formi digitalnih printova, a oko 2000 u formi video prezentacije.