Brinemo li se dovoljno za okoliš

Zdrav okoliš temeljna je pretpostavka za očuvanje zdravlja ljudi i kvalitete života. Zrak koji udišemo, pitke vode, hrana koju jedemo, sve to utječe na naš organizam, i ako sami ne doprinosimo očuvanju resursa i ne radimo na unapređenju okoliša, ne možemo očekivati ni pozivne pomake.

U Hrvatskoj imamo sve veću razinu svijesti vezanu za moguće utjecaje iz okoliša na ljudsko zdravlje. Cjeloviti sustav utjecaja imamo zahvaljujući i svijesti s nacionalne razine i s razine gradova i županija, provode se preventivni monitorinzi okoliša, kaže doktorica Matijana Jergović, specijalistica ekologije, voditeljica Odjela za procjenu rizika i logistiku.

Kako ističe doktorica Jergović, posebice se pazi na praćenje utjecaja zraka, voda, tla, klimatskih promjena na ljudsko zdravlje, budući da zagađenost okoliša može biti uzrok čitavog niza zdravstvenih poteškoća.

Kao pojedinci, ističe doktorica Jergović, puno toga možemo učiniti kako bismo zaštitili naš okoliš, time i zdravlje. Odgovorno ponašanje i djelovanje na svim razinama društva, jedna je od preporuka.

Veliki učinak na naše zdravlje veže se uz otpad. Prema mjestu nastanka, on može biti komunalni – otpad iz kućanstva i tehnološki, odnosno otpad nastao u procesu proizvodnje. Godišnje nastane oko 1,2 milijuna tona komunalnog i više od 6,8 milijuna tehnološkog otpada. Svaki stanovnik godišnje odbaci oko 270 kilograma otpada, i brojke su u stalnom porastu.

Kod komunalnog otpada problem je što se on direktno sprema na odlagalište bez ikakvih analiza. To su biootpad, papir i karton, sitni otpad, plastika, staklo, metal, tkanina i pelene. Teoretski, iz kućnog se otpada može iskoristiti oko 80%, i tu je važna svijest građana.

Prvi korak u zbrinjavanju otpada je odvojeno prikupljanje i recikliranje tog istog otpada. Primjerice metal (željezo, aluminij, bakar, Čelik) vrijedne su vrste otpada koji se može više puta pretaliti, biološki organski otpad – trava, lišće, cvijeće, ako se kompostira, poboljšava kvalitetu tla, hrani biljku i sprječava eroziju. Isto je s papirom.

Brinuti o našem zdravlju znači i brigu i skrb za naš planet – Zemlju. I mali koraci vode ka boljoj budućnosti svih nas.