Zloupotrebljujemo li hitni prijam

Čekaonice na hitnim prijmima pune su u gotovo svako doba dana i noći. Iako su mnogi pacijenti zaista hitni slučajevi, nekolicina je i onih koji preskaču instance i umjesto liječniku obiteljske medicine odlaze na Hitnu. Zlouporabljujemo li hitni prijam i shvaćamo li uopće koncept Hitne službe?

Prema statistikama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prema broju izlazaka na teren čini se da je u protekloj godini svaki treći stanovnik Hrvatske dobio uslugu hitne medicinske pomoći. Ono što stvara probleme je činjenica da mnogi zloupotrebljavaju kako izvanbolničke tako i bolničke službe hitne medicinske pomoći.

Ljudi vrlo dobro znaju da ako se nešto izdramatizira i ako se kaže da je čovjek bez svijesti, da je to za nas hitna intervencija i da se odmah izlazi, tako da svi oni kojima se ne čeka zloupotrijebe to na način da kažu da je čovjek bez svijesti koji nikad nije bio bez svijesti niti je sada bez svijesti, kaže ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević.

U 24 sata službe imaju 200-tinjak intervencija. Timovi hitne medicinske pomoći neprekidno su na terenu, a omjer hitnih i pacijenata koji ne spadaju u ovu kategoriju, problem je s kojim se ove službe ustrajno bore. Nije iznimka, kažu, da zbog lažnih intervencija hitna pomoć nije u pravom trenutku na raspolaganju hitnim pacijentima.

Bolnički odjeli hitne pomoći također su zatrpani pacijentima s tim da se i tu često nađu oni kojima stanje ne zahtjeva hitnu skrb, njih gotovo dvije trećine. Razloga je mnogo:

Možemo sigurno spomenuti nedostupnost liječnika obiteljske medicine, nemogućnost njihovog stavljanja na neke prioritetne liste čekanja za određene pretrage. Jer kada na odjel hitne medicine dođete s bolovima u trbuhu ili izjavite da ih imate, onda će vam se napraviti cijela paleta pretraga koje često uključuju i neke pretrage na koje se dugo čeka, objašnjava doktorica Grba Bujević.

Velik priljev pacijenata koji nisu hitni slučaj, opterećuje tako i laboratorije i opstruira procese raznih pretraga, usporava cijeli proces za one pacijente kojima su ponekad i sekunde bitne.