U SUVAG-u otvoren multisenzorni dječji park

Više od 1000 osoba s poremećajima govora i slušanja, te drugim pratećim problemima, imat će koristi od novog parka pri poliklinici SUVAG u Zagrebu. Multisenzorni dječji park trebao bi olakšati priremu djece za uključivanje u redoviti sustav odgoja i obrazovanja.

U ograđeno dvorište poliklinike SUVAG stigli su i predstavnici Zagrebačkog Holdinga, KBC-a Sveti Duh i Grada. Projekt je koštao milijun kuna a realiziran je tijekom ljeta.

Specifična pomagala u parku olakšavaju dijagnostiku i rehabilitaciju djece s poremećajima sluha, slušanja, govora i jezika po verbotonalnoj metodi.

U SUVAG-u vjeruju da će park omogućiti brži i bolji napredak oko 500 djece koja će se njime koristiti. Uz verbotonalni razvoj, ovaj tip igre i druženja omogućuje i ništa manje važnu socijalnu inkluziju.