Kada poteškoće nisu prepreka, već motiv

U sklopu ovogodišnje 45. Ambiente, na visoko rangiranoj dizajnerskoj manifestaciji prvi puta se predstavio i Centar za rehabilitaciju Zagreb sa radovima svojih korisnika.

Centar za rehabilitaciju Zagreb, sjedište Orlovac je ustanova socijalne skrbi koja radi sa odraslim osobama sa intelektualnim teškoćama koji izrađuju unikatne uporabne tekstilne i keramičke predmete kao i rasvjetna tijela.

Korisnici su uključeni u cijeli proces stvaranja, od samog idejnog začetka – crteža, do finalizacije proizvoda te se na taj način promiče neovisnost i autonomija korisnika. Želja je pronaći i mjesto za njih na tržištu koje bi unaprijedilo samu proizvodnju, te na taj način osigurati korisnicima izvor prihoda koji bi im zasigurno poboljšao kvalitetu života.

Umjetnost poprima različite forme, povezuje i ruši prepreke te prelazi sve granice, bilo stvarne ili imaginarne, a dokaz tome možete vidjeti u paviljonu 8 Zagrebačkog velesajma.

Orlovac je prvi centar koji sudjeluje na ovakav način u poslovnom smislu, te koji zagovaraja ideju socijalnog poduzetništva kroz likovnost i dizajn u radu sa osobama sa intelektualnim teškoćama.

Podršku projektu i prvom predstavljanju u javnosti dale su i brojne poznate osobe iz javnog i poslovnog života poput Nataše Janjić, Ane Maras Harmander, Larise Navojec, Irine Čulinović i drugih.