'Zemlja rizika' - kako postupati u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda

Danas je predstavljena zabavno-edukativna igra 'Zemlja rizika' za djecu osnovnoškolske dobi. Riječ je o društvenoj igri čiji je cilj na zanimljiv način djeci približiti što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda te tako smanjiti rizik od katastrofa.

'Zemlja rizika' je igra koja je zabavna i edukativna, a nastala iz potrebe da djecu educiramo kako da se zaštite u kriznim situacijama. Da bi djeca to znala, jako je važno da to znaju i učitelji, da bi zajedno znali kako spriječiti utjecaje katastrofa na život, rekla je Đurđica Ivković, zamjenica predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Igra je nastala u Latinskoj Americi gdje je UNICEF došao do zaključka da se mora naći što lakši način da djeca shvate katastrofične stvari.

Tako je nastala i igra u Hrvatskoj koju smo zajedno sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, prilagodili hrvatskom kontekstu i uz odobrenje Agencije za odgoj i obrazovanje smo je tiskali. Sada čekamo da što prije dođe u osnovne škole za koje je namijenjena, rekla je Ivković.

Nada Lasić, ravnateljica OŠ Augusta Cesarca, Zagreb, naglasila je djeca su izvrsno prihvatila ovu igru. U našoj školi se testirala i učenici su davali svoje primjedbe na igru koje su bile prihvaćene od strane UNICEF-a.

Nakon edukacije, usvojili smo protokole o ponašanju glede katastrofa za područje same škole. Napravili smo protokole glede potresa, požara i industrijskog zagađenja, rekla je Lasić.