Aleksandra Hampamer, žena koja nesebično spašava ostavljene životinje

Ostavljeni, gladni i bolesni.. U jednom trenutku čak je gotovo tri tisuće pasa lutalo romskim naseljima u Međimurju.

Brigu o njima preuzela je Aleksandra Hampamer, žena koja i sama zna što znači biti zanemaren i zlostavljan...

Jedan dan u akciji s njom je provela je ekipa emisije Labirint!