Zakon o zaštiti životinja - godinu dana kasnije

Deset godina Hrvatska je čekala novi Zakon o zaštiti životinja i napokon ga dočekala 26.10. prošle godine. Jedan od noviteta Zakona su i "no kill" skloništa. 

"To je zapravo najbolja odredba koja je došla s novim zakonom, ne samo zato što je prestalo ubijanje nedužnih, nego zato što se počelo razmišljati i o uzrocima problema, odnosno što dovodi do toga da imamo neželjene životinje, pa onda i napuštene, a ne da samo liječimo ono što su stvorili neodgovorni građani", rekao je Luka Oman, predsjednik Prijatelja životinja za HRT-ov Studio 4.

Neke lokalne samouprave bunile su se protiv "no kill" skloništa, kažu da trošak zbrinjavanja životinje zna ponekad biti veći i od cijene toplog obroka u pučkoj kuhinji. Oman na to odgovara: "Upravo dobri primjeri pokazuju kako se može riješiti problem. Dosad se novac doslovce bacao. Opet se trošak izdvajao za zbrinjavanje te napuštene životinje, plaćalo se i cijepljenje i kastracija i mikročipiranje, a nakon 60 dana se onda još naplatilo i usmrćivanje te životinje."

Ugledni zagrebački veterinar dr. Vladimir Pezo naglasak stavlja na edukaciju, posebice mladih generacija. Pezo smatra da za one životinje čiji vlasnici ne vode brigu o njima, koji dopuštaju nekontrolirano parenje, koji odbacuju novookoćenu štenad i mačiće, treba zakonom definirati obveznu kastraciju. "Mislim da je to zakonom već definirano. Tu ne bi trebalo biti milosti.", dodaje.

Savjetovanje o potrebi takvih zahvata također igra važnu ulogu, primjerice da oni svoju svrhu imaju u prevenciji određenih bolesti kod životinja. Pogledajte gostovanje: