I djeca s teškoćama u razvoju vole judo

Judo klub Profectus Samobor od rujna prošle godine provodi besplatni program 'Judo za sve' namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Zbog velikog interesa uskoro je formirana i druga grupa te su djeca podijeljena prema potrebama za pomoći u treniranju, a svako dijete ima svog asistenta, među kojima su i djeca bez poteškoća koja redovito treniraju judo u klubu. Na taj način se ruše predrasude prema djeci s poteškoćama, a ona se socijaliziraju u radu s djecom bez poteškoća.