Magritteovo platno prodano za rekordnih 26,8 milijuna dolara

Slika belgijskoga slikara nadrealizma Renea Magrittea prodana je na jesenskoj dražbi u njujorškom Sotheby'su za rekordnih 26,8 milijuna dolara.

Slika "Le principe du plaisir" cijenom je nadmašila ranije prodanu Magritteovu sliku "La Corde Sensible" koja je nastala 1960. Na Christie'sovoj dražbi u Londonu održanoj krajem veljače 2017. prodana je za 17, 9 milijuna dolara.

Vrijednost Magritteova platna ponuđenog na aukciji u New Yorku procijenjena je na 15 do 20 milijuna dolara, no uspjela je premašiti predviđenu svotu.

Na istoj je dražbi još nekoliko vrijednih djela prešlo procijenjenu vrijednost, poput slike "Improvisation auf mahagoni" Vassilyja Kandinskog, koja je postigla cijenu od 24,2 milijuna dolara.

Prodaja se nastavlja do četvrtka navečer.