10. godišnjica rada centra Silver

Centar za rehabilitaciju Silver jedinstvena je ustanova, koja pomaže osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. U svom radu oslanjanju se ponajprije na pse pomagače, a ovih dana slave i desetu obljetnicu djelovanja.

Obljetnica Silvera obilježava se dvodnevnom konferencijom s temom: Umijeće korištenja senzorne integracije i pasa pomagača u rehabilitaciji djece i odraslih. 'Današnja konferencija je posvećena jednom od naših prvih programa, koje smo započeli s našim osnutkom. To je bila senzorna integracija, gdje smo po prvi put u svijetu uveli terapijskog psa', rekao je ravnatelj Centra Silver Marijan Alfonzo Sesar.

Stručnjaci iz europskih zemalja i Amerike danas i sutra obradit će mnoge teme. Na primjer: poremećaji spavanja kod djece; autistični poremećaji; poremećaji senzornog procesiranja kod odraslih ili - educiranje pasa-kućnih ljubimaca.

Osnivač centra Silver je Grad zagreb, a ondje je trenutačno zaposlena 31 osoba. Oni rade sa stotridesetak pasa i mnogo volontera, a na godinu je programima obuhvaćeno oko 500 korisnika.

Temelj svih napora Silvera je rehabilitacija koja za cilj ima potpunu društvenu uključenost svih hendikepiranih osoba.