Međimurska popevka i Umijeće suhozidne gradnje na UNESCO-voj listi

Odlukom UNESCO-ova Međuvladina odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu, na današnjoj sjednici u Port Louisu u Mauricijusu još su dvije naše nominacije  uvrštene na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva.

Radi se o tradicijskom napjevu Međimurja 'Međimurskoj popevki'  kao samostalnoj nominaciji, te 'Umijeću suhozidne gradnje' kao višenacionalnoj nominaciji (Hrvatska, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Slovenija, Španjolska i Švicarska).

Na zasjedanju Međuvladina odbora za nematerijalnu kulturnu baštinu kao predstavnici RH sudjeluju pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković kao voditelj delegacije, te voditeljica Službe za UNESCO i glavna tajnica Hrvatskog povjerenstva za UNESCO Rut Carek.

Kao neizostavan dio današnje tradicijske kulture Međimurske županije te omiljen i prepoznatljiv glazbeno-tradicijski znak hrvatskog identiteta, Međimurska popevka upisana je u Registar kulturnih dobara RH 2013. godine.

Na inicijativu nositelja, stručnu preporuku Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu i odlukom Ministarstva kulture, 2016. godine započelo se s pripremama za izradu nominacije za upis na Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva.

Nominacija je pripremljena u suradnji sa stručnjacima, dr. sc. Lidijom Bajuk, dr. sc. Nailom Ceribašić i dr. sc. Tvrtkom Zebecom te uz podršku lokalne zajednice i većeg broja ustanova s područja Međimurske županije.

Pogledajte nominacijski video materijal za 'Međimursku popevku' Ministarstva kulture:
'Umijeće suhozidne gradnje', gradnje "u suho" konstrukcija od kamena bez upotrebe vezivnog materijala, upisano je u Registar kulturnih dobara RH 2013. godine. Krajem 2015. i početkom 2016. započela je međunarodna inicijativa za izradu nominacije prema UNESCO-u kako bi umijeće suhozidne gradnje bilo upisano na Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva.

RH je aktivna na očuvanju nematerijalne kulturne baštine od početka 2000-ih. Do kraja 2018. godine u Registar kulturnih dobara RH upisano je više od 160 nematerijalnih kulturnih dobara, a na UNESCO-ove popise, s ova dva novoupisana elementa, njih ukupno 17.

Takav izniman uspjeh ostvaren je dugogodišnjom suradnjom Ministarstva kulture, Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i hrvatskih stručnjaka iz različitih znanstvenih i stručnih institucija te lokalne zajednice,  priopćilo je Ministarstvo kulture.