12 pasa manekena u kalendaru za 2019.

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet na svojem Facebooku od 1. prosinca predstavlja 12 'manekena' koji su se našli na kalendaru za 2019. Riječ je o 12 pasa pomagača koje je fotografirala Ivana Turjak.

Udruga promiče osnovna ljudska prava i kvalitetu življenja slijepih i drugih osoba s invaliditetom te djece s teškoćama u razvoju, stvarajući uvjete za njihovu socijalnu uključenost u zajednicu.Misija udruge je podizanje svijesti društva o pravima, mogućnostima  i potrebama osoba s invaliditetom, što pridonosi senzibiliziranosti zajednice i povećanju broja neovisnih i samostalnih osoba, poboljšavajući njihovu mobilnost i kvalitetu svakodnevnog života.Udruga 28 godina osigurava besplatno školovanje pasa te pomoć i potporu obiteljima sa psom pomagačem, aktivno promoviraju humanu ulogu pasa pomagača te se bore da pas pomagač bude besplatno dodijeljen svakoj obitelji i osobi koja ga želi i treba.